GIẢI PHÁP THAY THẾ MÀNG CO PE

Thay thế màng co PE là một vấn đề hết sức cần thiết khi nó chỉ sử dụng được 1 lần dẫn đến chi phí lưu kho rất cao , không chỉ thế màng co PE còn rất độc hại với môi trường . Chúng tôi cung cấp những sản phẩm thay thế màng co PE có thể sử dụng lại nhiều lần như lưới quấn pallet tái sử dụng giúp giảm chi phí nhân công , thân thiện môi trường và tăng năng suất làm việc.