Dây chằng hàng có tăng đơ bản 50mm

Dây chằng hàng có tăng đơ bản 50mm