Dây chằng hàng có tăng đơ bản 38mm

Dây chằng hàng có tăng đơ bản 38mm