LƯỚI QUẤN PALLET TÁI SỬ DỤNG

Lưới quấn pallet tái sử dụng là sản phẩm được sản xuất với mục tiêu thay thế các sản phẩm màng PE thông thường, lưới quấn pallet cho thời gian thao tác nhanh và dễ dàng ngoài ra việc tái sử dụng được nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp