ccc

Thanh ray rãnh nối nhanh

Thanh ray rãnh nối nhanh sử dụng trên thùng xe tải, xe bán tải có chức năng cố định các đầu nối dây dai chằng hàng trên thùng xe tải, xe bán tải.