THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI, LASHING

Thiết bị đóng gói, lashing hàng hóa bao gồm các sản phẩm : dây đai nhựa, dây đai composite, dây đai vải, dụng cụ quấn màng PE cầm tay, bọ sắt, nẹp sắt...