Dây chằng hàng có tăng đơ bản 25mm

Dây chằng hàng có tăng đơ bản 25mm