DÂY KÉO CỨU HỘ

Dây kéo cứu hộ xe hơi trong trường hợp khẩn cấp như xe bị sự cố giữa đường cần đưa tới gara gần nhất sửa.