GIẢI PHÁP THAY THẾ MÀNG CO PE

Thay thế màng co PE là một vấn đề hết sức cần thiết khi nó chỉ sử dụng được 1 lần dẫn đến chi phí lưu kho rất cao , không chỉ thế màng co PE còn rất độc hại với môi trường . Chúng tôi cung cấp những sản phẩm thay thế màng co PE có thể sử dụng lại nhiều lần , giúp giảm chi phí nhân công , thân thiện môi trường và tăng năng suất làm việc.