Tăng đơ 1.5 tấn bản 25mm


R25BS1500
Tăng đơ 1.5 tấn bản 25mm

Còn hàng

Tải trọng làm viêc : LC - 750 daN

 
Tải trọng kéo đứt : BS - 1500 daN
 
 
 
 
 
 

 

Sản phẩm liên quan

Tăng đơ 5T bản 50mm

Tăng đơ 5 tấn bản 50mm

Tăng đơ 3 tấn bản 50mm

Tăng đơ 3 tấn 50mm

Tăng đơ 3 tấn bản 38mm

Tăng đơ 3 tấn bản 38mm

Tăng đơ 2 tấn bản 50mm

Tăng đơ 2 tấn bản 50mm

Tăng đơ 2 tấn bản 38mm

Tăng đơ 2 tấn bản 38mm

Tăng đơ 0.8 tấn bản 25mm

Tăng đơ 0.8 tấn bản 25mm

Móc J 5 tấn bản 50mm

Móc J 5 tấn bản 50mm

Móc J 4 tấn bản 50mm

Móc J 4 tấn bản 50mm

Móc J 3 tấn bản 50mm

Móc J 3 tấn bản 50mm

Móc J 2 tấn dài bản 38mm

Móc J 2 tấn dài bản 38mm

Móc J 2 tấn ngắn bản 38mm

Móc J 2 tấn ngắn bản 38mm

Móc J 1.5 tấn bản 25mm

Móc J 1.5 tấn bản 25mm

Móc J 0.8 tấn bản 25mm

Móc J 0.8 tấn bản 25mm

Khóa Cam 250 kg bản 25mm

Khóa Cam 250 kg bản 25mm

Khóa Cam 900 kg bản 38mm

Khóa Cam 900 kg bản 38mm

Móc Flat 2.5 tấn bản 50mm

Móc Flat 2.5 tấn bản 50mm
Đã thêm vào giỏ hàng