Khóa Cam 250 kg bản 25mm

Khóa Cam 250 kg bản 25mm

Khóa Cam 250 kg bản 25mm

Tải trọng làm viêc : LC - 125 daN

Tải trọng kéo đứt : BS - 250 daN

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha