Khóa Cam 900 kg bản 38mm

Khóa Cam 900 kg bản 38mm

Khóa Cam 900 kg bản 38mm

Tải trọng làm viêc : LC - 450 daN

Tải trọng kéo đứt : BS - 900 daN

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha