Móc J 0.8 tấn bản 25mm

Móc J 0.8 tấn bản 25mm

Móc J 0.8 tấn bản 25mm

Tải trọng làm viêc : LC -400 daN

Tải trọng kéo đứt : BS - 800 daN

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha